โครงการธรรมะสัญจร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ปีที่ 16 ครั้งที่ 2

วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานจุดธูปเทียนและเปิดกรวยพระบรมฉายาลักษณ์ ในโครงการธรรมะสัญจร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ปีที่ 16 ครั้งที่ 2 โดยคณะสงฆ์อำเภอพรรณานิคม แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี ณ วัดโพธิ์คำ บ้านนาหัวบ่อ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร