ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมนายธนศักดิ์ ชัยฮาด ส.อบจ เขตอำเภอกุสุมาลย์ ลงพื้นที่ บ้านโพนหนองเบญ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมให้กำลัง และมอบของช่วยเหลือ ถุงยังชีพที่จำเป็นในเบื้องต้น ให้กับนางสาว รจนา สายระวงค์ ผู้ประสบอัคคีภัย เมือคืนวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565