ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา 6 สถานศึกษา ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร