พิธีเปิดการแข่งขันวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 มิถุนายน 2565 เพื่อพัฒนาทักษะ วิชาการ ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร