แถลงข่าวงานปั่นแสนสุขเที่ยวสนุกสุขสบาย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมงานแถลงข่าว ปั่นแสนสุขเที่ยวสนุกสุขสบาย โดยจะมีการปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดสนุก 3 จังหวัดได้แก่ นครพนมสกลนครมุกดาหาร และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ