Skip to content

menu

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  • menu

ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ประกาศ การแ… Read More »ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

แผนการดำเนินงาน

  • menu

แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2566 แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2565 แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2564

ข้อบัญญัติงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

  • menu

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ… Read More »ข้อบัญญัติงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร

  • menu

 . กองการเจ้าหน้าที่ จ่าเอกพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายส่ง… Read More »กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร