Skip to content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์) ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค โดยใช้แร่กรองน้ำไพโรลูไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

ติดต่อสอบถาม