Skip to content

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567

วันที่ 22 มิถุนายน 2567
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ประจำปี 2567 “ คุณทองโบราณเกมส์ “ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อปท.ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จากท่านทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีวช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จ.อุดรธานี

ติดต่อสอบถาม