Skip to content

ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสกลนคร ณ หอประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร วันแรก

ภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองสกลนคร ณ หอประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนคร วันแรก
ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 14 เมษายน 2566
เวลา 08.30-16.30 น.
วันเลือกตั้งวันที่ 28 พฤษภาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถาม