Skip to content

บรรยากาศการรับสมัครวันที่ 1 การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสว่างแดนดิน เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรรณานิคม และเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านม่วง

วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 บรรยากาศการรับสมัครวันที่ 1 การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอสว่างแดนดิน เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพรรณานิคม และเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านม่วง
ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
————————————————————

*** สรุปจำนวนผู้สมัครล่าสุด ***

 

เขตเลือกตั้งที่ 5​ อำเภอสว่างแดนดิน (1 ราย​)
1. นายเรวัตร  กาหลง
เขตเลือกตั้งที่ 2​ อำเภอพรรณานิคม​ (1​ ราย)
   1. นายทรงศักดิ์  อุปรีย์
เขตเลือกตั้งที่​ 1​ อำเภอบ้านม่วง​ (2​ ราย)
   1. นายโชคชัย  ธงอาษา
   2. นางสาวอรชร  หมายมั่น
เขตเลือกตั้งอำเภอส่องดาว​ (1ราย)
   1. นายณัฐวัฒน์  ไชยรบ
เขตเลือกตั้งอำเภอโพนนาแก้ว​ (1​ ราย)
   1. นางสุริยา  ชัยฮาด
ติดต่อสอบถาม