Skip to content

สถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน

พญาเต่างอย

  พญาเต่างอยเป็นรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมลำน้ำพุงในอำเภอเต่างอย เต่างอยหมายถึงเ… Read More »พญาเต่างอย

วัดเสบุญเรือง อำเภอวานรนิวาส

วัดเสบุญเรือง หรือชาวบ้านเรียกว่าวัดกลางตั้งขึ้นเมื่อใดนั้นไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดแต่ตามหลักการสันนิษฐ… Read More »วัดเสบุญเรือง อำเภอวานรนิวาส

อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

ภูผาเหล็ก หรือ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ตั้งอยู่ใน ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ก… Read More »อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบึงหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีความสวยงามของ… Read More »อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ในวัดป่าสุทธาวาส  อ.เมือง สกลนคร ตรงข้ามศูนย์ราชการจังหวัด พ… Read More »พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร ตั้งอยู่ที่วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม วัดป่าอุดมพรเป็… Read More »พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร

ชุมชนบ้านท่าแร่

ชุมชนบ้านท่าแร่มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากรุก คล้ายกับผังเมืองในประเทศแถบตะวันตก และมีบ้านเ… Read More »ชุมชนบ้านท่าแร่

วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัด 17 กม.  … Read More »วัดถ้ำผาแด่น

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  จังหวัดสกลนคร เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพาน โดยในหลงรัชกา… Read More »พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิวาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวัดพระธา… Read More »วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิวาร