มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมห้วยทราย 3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ณ ห้องประชุมห้วยทราย 3 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร