ข้อบัญญัติงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

  • menu

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2565