Skip to content

กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร

  • menu
 .
กองการเจ้าหน้าที่

จ่าเอกพิทักษ์ ศรีสวัสดิ์
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
     
     
     
     
     
     

 

ติดต่อสอบถาม