พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2564

นายอุลิต บุนนาค รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร