ถนนอารมณ์ดี วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ชนเผ่าไทสกล

วันที่ 4 ธันวาคม 2564

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดอย่างเป็นทางการ ถนนอารมณ์ดี วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564

#เชิญพี่น้องประชาชนเลือกชื้อสินค้าท้องถิ่นหลากหลายในราคาถูก