ถนนอารมณ์ วิถีวัฒนธรรมชุมชน ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมโปรโมทถนนอารมณ์ดี วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00น. ถึง 20.00น.  ณ ถนนหน้าพิพิธภัณฑ์ภูพาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง