ตักบาตรทางน้ำ ประเพณีที่งดงามของพี่น้องชาวสกลนคร

วันที่ 20 พฤศจิกายน​ 2564
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาชน รวมตักบาตรทางน้ำ หนองหาร ปล่อยปลา ณ.บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​เฉลิม​พระ​ชนมพรรษา​ 80 พรรษา จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างจังหวัดสกลนคร เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่สมบูรณ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวต่างประเทศให้ได้มาเที่ยวสกลนคร
ตักบาตรทางน้ำ ทุกวันเสาร์ ประเพณีที่งดงามของพี่น้องชาวสกลนคร