กิจกรรมทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

วันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ พนักงานในสังกัด และพี่น้องชาวสกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อ.เมือง จ.สกลนคร