พิธีเปิดงาน เทิดไท้ ๙๐ พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย

วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้งาน “เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย” โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรมหม่อนไหมร่วมกับ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สมาพันธ์องค์การบริหารสวนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และช่อง 9 สัญจรจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ริมฝั่งหนองหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร