องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

 1919  ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000

โทร. 042 717 098  

E-mail  sakonpao178@gmail.com