Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้แก่ รพ.สต. ในอำเภอสว่างแดนดิน และ รพ.สต.อำเภอส่องดาว

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ดร.ชูพงศ์ … Read More »ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้แก่ รพ.สต. ในอำเภอสว่างแดนดิน และ รพ.สต.อำเภอส่องดาว

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิด โครงการ สตรีสกลนคร “ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า เรียนรู้อาชีพเสริม เพิ่มรายได้” ณ โรงแรม พี ซี พาเลซ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิด โค… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิด โครงการ สตรีสกลนคร “ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า เรียนรู้อาชีพเสริม เพิ่มรายได้” ณ โรงแรม พี ซี พาเลซ จังหวัดสกลนคร

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประ… Read More »ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขยายประตูทางเข้าและทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ รพ.สต.โคกก่อง

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานทอดผ้า… Read More »นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขยายประตูทางเข้าและทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ รพ.สต.โคกก่อง