Skip to content

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

ประชุมชี้แจงกฏหมายและระเบียบให้แก่ผู้รับสมัครสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร จัดการประชุมชี้แ… Read More »ประชุมชี้แจงกฏหมายและระเบียบให้แก่ผู้รับสมัครสมาชิกสภา อบจ.สกลนคร

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร นายพิพัฒฬ์ นะรุน ผอ.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการอำเภอและผู้ช่วยอนุกรรมการอำเภอ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อบจ.สกลนคร นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ประ… Read More »นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร นายพิพัฒฬ์ นะรุน ผอ.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร พร้อมด้วย กรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการอำเภอและผู้ช่วยอนุกรรมการอำเภอ

บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภา(กรณีแทนตำแหน่งว่าง) อบจ.สกลนคร วันแรก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจ… Read More »บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภา(กรณีแทนตำแหน่งว่าง) อบจ.สกลนคร วันแรก

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยน… Read More »ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร