[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติการก่อตั้ง อบจ.สกลนคร
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
กองช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%99-653221044817633/photos/?tab=album&album_id=743336909139379
ประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี(2560-2562
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732758666863870.1073741829.653221044817633&type=3&uploaded=34
อบจ.สน.ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ์"เมืองช้างเกมส์"
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732369060236164.1073741825.653221044817633&type=3
โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล เมืองสกล คนไม่โกง
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
 
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.162.19.36
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
11 ip
เมื่อวาน
114 ip
เดือนนี้
3843 ip
เดือนที่แล้ว
5087 ip
ปีนี้
9649 ip
ทั้งหมด
9649 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร หลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย"
    วันนที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดโครงการอบรมสร้างความปรองดองในท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร หลักสูตร "การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย" องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักและให้ควา [ เข้าชม/Comment 14/0 ]
55 รองปลัด อบจ.สกลนคร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
    วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสมชัย พรหมภักษา รองปลัด อบจ.สกลนคร รับมอบภารกิจจากนายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ เรือนจำจังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 10/0 ]
55 นายก อบจ.สกลนคร ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 3
    17 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 น. นายชัยมงคล ไชยรบ นายก อบจ.สกลนคร ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 3 ครบรอบปีที่ 122 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร [ เข้าชม/Comment 10/0 ]
55 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 21/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๖
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๔คัน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน ๕ คัน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัคเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสรา้ง
จัดจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิมจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) ถนนสาย สน.๒๐๓๔ บ้านโคกสว่าง-บ้านหนองแสงน้อย อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น าำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่(นักบริหารงานงานทั่วไป ระดับกลาง)
ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๓ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสรา้ง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสรา้ง โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ
ประมุลโครงการซ่อมสรา้งและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านกลาง-บ้านโพนงามโคก อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูทั้งหมด... 


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบจ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร (อ่าน 135 / ตอบ 2 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายชัยมงคล ไชยรบ
นายกองค์การบริหารจังหวัด


นายสถิตย์ เฮียงราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร

 • << มิถุนายน 2559 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong