Skip to content

นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ประจำปี 2566 จำนวน 216 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ประจำปี 2566 จำนวน 216 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร

ติดต่อสอบถาม