Skip to content

ทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษาทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ พนักงานในสังกัด และพี่น้องชาวสกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตรริมน้ำหนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

ติดต่อสอบถาม