การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 25 พ.ย 2564
 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดทำแผนพัมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 4/2564 เพื่อเดินหน้าพัฒนาสกลนครต่อไป