สำรวจความเสียหายน้ำกัดเซาะถนนขาดชำรุดทำให้สัญจรไม่สะดวก

วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยสำนักช่างลงพื้นที่อบต.บ้านเหล่า โดยมี นายกอบต.บ้านเหล่า สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ร่วมสำรวจความเสียหายถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร น้ำกัดเซาะถนนขาดชำรุดทำให้สัญจรไม่สะดวก