[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
ช่องทางการชำระเงิน
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2)
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการรับ-จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบัญญติรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ข้อบัญญติรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • แผนที่ ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อสงเสริมความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 34.204.173.36
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  178 ip
  เมื่อวาน
  832 ip
  เดือนนี้
  5657 ip
  เดือนที่แล้ว
  9574 ip
  ปีนี้
  58798 ip
  ทั้งหมด
  249376 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ปิดฉากการแข่งเรือยาวประจำปี อย่างยิ่งใหญ่
  วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สระพังทอง) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นายนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัตน์์ ผวจ.สกลนคร เป็นประธานปิดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี่ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ในงานเทศกาลออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ประจำปี 2562 โดยวันนี้ เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยการแข่งขันจะมีการปล่อยเรือ รอบละ 4 ลำ ระยะทาง 800 เมตร แบ่งการแข่งขันออกเป็น ประเภทชาย รุ่นใหญ่ 45 ฝีพาย ประเภท ก ทีมชนะเลิศคือเรือพิมลทอง ประเภทชายรุ่นใหญ่ 45 ฝีพาย ประเภท ข. ชนะเลิศได้แก่เรือนางคำหยาด ประเภทชายรุ่นใหญ่ 45 ฝีพาย ประเภท ค. ชนะเลิศได้แก่เรือสาวสวยเมืองฟ้า นอกจากนี้ ยังมีเรือรุ่นต่างๆส่งเข้าแข่งขันอีกจำนวน 60 ซึ่งทีมเรือที่ชนะเลิศ ได้ถ้วยพระราชทานฯ ไปครอง พร้อมเงินรางวัล โดยมีกองเชียร์ยกขบวนมาให้กำลังใจอย่าสงล้นหลาม ส่วนในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 จะเป็นการแห่ปราสาทผึ้ง จากชุมชนต่างๆ รวม 12 ขบวนแต่ละขบวนตกแต่งอย่างสวยงามอลังการ์ พร้อมกับการแสดงวิถีชีวิตจาก 6 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ แห่ไปถวายเป็นพุทธบูชา ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวมาชม กว่า 1 แสนคน
     เข้าชม : 47


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        เวทีที่ 2 ณ บ้านเชียงเครือ ประชาชนเห็นด้วยกับการทำประชาพิจารณ์ เพื่อพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย
        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายวัดป่าวิริยะพล
        ประชาพิจารณ์ เพื่อพร่องน้ำหนองหาร แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย และตื้นเขิน
        รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
        จังหวัดสกลนคร ขอเชิญสมัคร และร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong