[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่องใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ข้อมูลสถิติคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน/ท้องฟ้าจำลองและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กลางแจ้ง
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
สำนักงานเลขานุการ อบจ.
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
กองสาธารณสุข อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓

 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ. จ.สกลนคร
 •   ip ของคุณ คือ 3.236.231.61
  ออนไลน์
  4 ip
  วันนี้
  357 ip
  เมื่อวาน
  716 ip
  เดือนนี้
  9064 ip
  เดือนที่แล้ว
  15878 ip
  ปีนี้
  77111 ip
  ทั้งหมด
  458063 ip
  เริ่มนับ26 เมษายน 2559    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สนับสนุนน้ำดื่ม รพ.พระอาจารย์ฝั้น
  วันที่13 พฤษภาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบน้ำดื่ม จำนวน 5000 ขวด ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ส่งเสริมเกษตรทางเลือกปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน เพื่อคุณภาพชีวิ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่
  วันนี้ 13 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สน พร้อมด้วย ผอ.ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สน.การช่าง อบจ.สน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ลงพื้นที่นำเครื่องจักรปรับพื้นที่
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่นำเครื่องจักรปรับพื้นที่ถนนเส้นทางระหว่างบ้านนาเมืองน้อย-อำเภอศรีสงคราม ระยะทาง 2500 เมตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภออากาศอำนวยสัญจรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
  ข่าวกิจกรรม อบจ.สกลนคร
  การประชุมมอบหมายนโยบายและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเจตนารมณ์ต้านทุจริต
  ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมการประชุมมอบหมายนโยบายและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและเจตนารมณ์ต้านทุจริต เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ แจ้งเจ้าหน้าท
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ผุดไอเดีย ทะเลบัวแดงดอนขาม-ดอนลังกา
  วันที่ 5 พ.ค 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ดอนขาม -ดอนลังกา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาดอนขาม - ดอนลังกา ให้เป็นสถานที่พักผ่อน ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร อนาคต จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ดูนกน้ำ นักท่
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สนุบสนุนน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง (นอนบ้านมั่งคั่ง นอนนาแก้จน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มองให้นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สนุบสนุนน้ำดื่มให้แก่ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร เพื่อมอบให้แก้พี่น้
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง
  ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ (สอบสัมภาษณ์)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วทั้ง จังหวัดสกลนคร หลังยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีกหลายราย
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สกลนคร อย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วทั้ง จังหวัดสกลนคร โดยตั้งเป้าจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ครบทั้ง18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ่ร่วมมอบบริจาคสิ่งของ ถุงยังชีพ ให้แก่ที่ว่าการอำเภอส่องดาว
  วันที่ 27 เมษายน 2564 นายสุรชัย ศักกดิ์ส้มฤทธิ์ ในนามของประธานเมตตาธรรมมุลนิธิสกลนครพร้อมกับนายฉลอง สุวรรโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมมอบบริจาคสิ่งของ ถุงยังชีพ ให้แก่ที่ว่าการอำเภอส่องดาว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบจ.สกลนคร ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 ระลอกใหม่
  วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมนายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายก อบจ.สกลนคร เปิดโครงการ อบจ.สกลนคร ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัย Covid-19 ระลอกใหม่ ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามสถานที่ราชกา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ฆ่าเชื้อโรค Covid-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดในพื้นที่สาธารณะ
  วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค Covid-19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดในพื้นที่สาธารณะ โดยเริ่มจุดแรกที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ใ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  !! เลือนการประชุมสัมมนาทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด !! อย่างไม่มีกำหนด
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดิมกำหนดประชุมวันที่ 20 เมษายน 2564 อบจ.สกลนครขอเลื่อนโดยไม่มีกำหนด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนครและทรง
  วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนครและทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กับทรงเป็นป
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  วันที่ 7 เมษายน 2564 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ต้อนรับคณะผู้แทนจาก อบต.ปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  วันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นาย วสันต์ สารนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก อบต.ปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จำนวน 80 คน ในการมาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม พิพิธภัณ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ
  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเป็นประธานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป ณ วัดป่าประทีปปุญญาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  วันที่ 21 มีนาคม 2564 ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มอบให้ นายสุระชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในภาระกิจลงพ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมประชุมหารือเรื่องกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงเรือนจำเก่าจังหวัดสกลนคร
  วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมหารือเรื่องกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงเรือนจำเก่าจังหวัดสกลนคร ในอนาคตจะกลายเป็นแลนด์มาร์กของขาวสกลนคร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong