[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร.1
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 3.237.200.21
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
210 ip
เมื่อวาน
222 ip
เดือนนี้
5160 ip
เดือนที่แล้ว
6335 ip
ปีนี้
64618 ip
ทั้งหมด
326267 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ยินดีกับทีมอำเภอวานรนิวาส แชมป์ฟุตบอล สิรินธรคัพ ประจำปี พ.ศ.2564
    ขอแสดงความยินดีกับทีมจากอำเภอวานรนิวาส ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง เป็นเวลา 1 ปี พร้อมเงินพัฒนาอำเภอ จำนวน 5,000,000บาท [ เข้าชม/Comment 13/0 ]
55 ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุบลราชธานี
    วันที่ 10 ก.ย.63 นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเครือสถานศึกษา เครือข่ายที่ 7 บ้านหนองเต่านาสะไม จ.อุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพ [ เข้าชม/Comment 14/0 ]
55 ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ" ประจำปี 2563 วันที่ 8 ก.ย.
    ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สิรินธรคัพ" ประจำปี 2563 วันที่ 8 ก.ย. 2563 รอบ 16 ทีม ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสนามกีฬาโรงเรียนสว่างแ [ เข้าชม/Comment 26/0 ]
55 อบจ.สกลนคร ฝึกทักษะช่างให้พี่น้องประชาชน
    วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดการอบรมทักษะช่างให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทสบาลตำบลท่าสิลา โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรที่มีทักษะทางช่างสามารถนำความร [ เข้าชม/Comment 21/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 อบจ.สกลนคร
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[ เข้าชม/Comment 11/0 ]
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้ง ๖) พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม ครั้ง ๖) พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 35/0 ]
เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2562และ เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2561 - 2564
     อบจ.สกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2562และ เล่มรายงานการติดตามฯ พ.ศ. 2561 - 2564
[ เข้าชม/Comment 49/0 ]
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ ฝ่ายติดตามประประเมินผล จัดทำบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
[ เข้าชม/Comment 58/0 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕),(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ จัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๒๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ฯ
[ เข้าชม/Comment 85/0 ]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๓)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 78/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยามพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๔คัน ๔๔ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพสตรียุดใหม่ใส่ใจสุขภาพ ขนาด ๑.๕๐x๔.๐๐เมตรฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานยั่งยืนฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๒ บ้านกุดบาก-บ้านอูนดงฯ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


ตำแหน่งว่าง (อ่าน 120 / ตอบ 1 )
ร้องเรียน (อ่าน 49 / ตอบ 0 )
ทุนเรียนฟรี (อ่าน 74 / ตอบ 0 )
Minimalism และ Maximalism, การออกแบบเว็บ Maximalist คืออะไร (อ่าน 208 / ตอบ 0 )
อยากรู้ (อ่าน 135 / ตอบ 0 )
มีรถขุดเจาะน้ำบาดาลไหมครับ (อ่าน 106 / ตอบ 0 )
ลงทะเบียนรับหน้ากากผ้า (อ่าน 159 / ตอบ 1 )
ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้ (กรอกรายละเอียดการขอเอกสาร online) (อ่าน 300 / ตอบ 0 )
เรื่องทุนเรียนฟรีของนักเรียนในสังกัด อบจ สกลนคร (อ่าน 914 / ตอบ 1 )
มาทำความรู้จักกับจังหวัดสกลนครและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณควรต้องไปสักครั้ง (อ่าน 811 / ตอบ 1 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายชัยมงคล ไชยรบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์

 • << กันยายน 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=news&category=2
  เลือกตั้ง ส.อบจ.
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=knowledge&category=3
  ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/09illustration.html
  อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=webboard&category=2
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  http://www.oic.go.th/infocenter12/1231/
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong