[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
อำนาจหน้าที่
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบจ.สกลนคร
กองกิจการสภา อบจ.สน.
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สน.
กองคลัง อบจ.สน.
สำนักการช่าง อบจ.สน.
กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สน.
สำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สน.
กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สน.
หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สน.
บริการ การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ขั้นตอนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ำมัน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ
แบบฟร์อมและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม
งานบุคคล,การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ,แบบฟอร์มการจัดทำคำรับรองบุคคล
รายงานการรับ-จ่ายเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 แบบ สขร.1
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 34.231.109.238
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
123 ip
เมื่อวาน
207 ip
เดือนนี้
1271 ip
เดือนที่แล้ว
7681 ip
ปีนี้
46645 ip
ทั้งหมด
308294 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
 


55 ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ
    กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ขอเชิญประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนออมแห่งชาติในหัวข้อ"ออนกับกอช.เพื่อความมั่งคงในอนาคต" [ เข้าชม/Comment 12/0 ]
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
    และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่(สอบสัมภาษณ์) [ เข้าชม/Comment 351/0 ]
55 เชิญประชาชนชาวจังหวัดสกลนครลงทะเบียนรับหน้ากากผ้าฟรี
    เปิดรับการลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสกลนครเท่านั้น ผู้ลงทะเบียนต้องใช้ข้อมูลจริงในการลงทะเบียน ติดต่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ โทร-042-717098 ในเวลาราชการ ระบบการรับลงทะเบียนจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 [ เข้าชม/Comment 226/0 ]
55 มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโควิด -19 ให้พี่น้องประชาชน
    วันที่ 13 เมษายน 2563 นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายกฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโควิด -19 ให้พี่น้องประชาชน -อำเภอเต่างอย จำนวน 800 ลิตร -อำเภอกุดบาก จำ [ เข้าชม/Comment 103/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕),(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณ จัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๒๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ฯ
[ เข้าชม/Comment 13/0 ]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๓)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 29/0 ]
คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
     คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 34/0 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนนคร
[ เข้าชม/Comment 59/0 ]
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี2563
[ เข้าชม/Comment 125/0 ]
รายงานผล การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
[ เข้าชม/Comment 211/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านอากาศ หมู่ที่ ๑๐ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย บ้านคำผักแพวฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสาย สน.ถ๑-๐๐๐๖ฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองพัสดุและทรัพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุและทรีพย์สิน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ
ประกาศ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพร้อมขนส่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์ดับเดบิ้ลแค๊ป ยี่ห้อฟอรืต ทะเบียน กค ๒๔๓๕)ฯ
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


Minimalism และ Maximalism, การออกแบบเว็บ Maximalist คืออะไร (อ่าน 26 / ตอบ 0 )
อยากรู้ (อ่าน 91 / ตอบ 0 )
มีรถขุดเจาะน้ำบาดาลไหมครับ (อ่าน 55 / ตอบ 0 )
ลงทะเบียนรับหน้ากากผ้า (อ่าน 91 / ตอบ 1 )
ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้ (กรอกรายละเอียดการขอเอกสาร online) (อ่าน 228 / ตอบ 0 )
เรื่องทุนเรียนฟรีของนักเรียนในสังกัด อบจ สกลนคร (อ่าน 683 / ตอบ 1 )
มาทำความรู้จักกับจังหวัดสกลนครและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่คุณควรต้องไปสักครั้ง (อ่าน 764 / ตอบ 1 )
ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร (อ่าน 1590 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายชัยมงคล ไชยรบ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
 • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
 • ราชกิจจานุเบกษา
 • พิพิธภัณฑ์ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนภูดินแดงวิทยา
 • โรงเรียนคำยางพิทยาคม
 • โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์
 • โรงเรียนสกลทวาปี
 • โรงเรียนร่มไทรวิทยา
 • โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์

 • << กรกฏาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=news&category=2
  เลือกตั้ง ส.อบจ.
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=knowledge&category=3
  ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  http://sakon-pao.go.th/index.php?name=webboard&category=2
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  https://forms.gle/gGmzpExjmMroy4w1A
  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  http://www.oic.go.th/infocenter12/1231/
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

  .

     © องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-717098
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong