พิธีตั้งศาลพระภูมิ ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิ ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อความเป็นศิริมงคล ปกปักรักษาผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการ