กิจกรรมทำบุญตักบาตรริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาชนทำบุญตักบาตรริมน้ำทุกวันเสาร์ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร