ประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  สาขา พังโคน  สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟเมืองพังโคน ภายในงานมีขบวนแห่บั้งไฟ และการแสดงต่างๆ ตลอดเส้นทาง มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด