ประเพณีทำบุญตักบาตริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำพี่น้องประชาชนตักบาตรริมน้ำ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา