กิจกรรมจิตอาสาพัฒนในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำเจ้าหน้าที่ อบจ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองสกลกนคร