ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 24 พ.ย.2564
เวลา 09.30 น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สน. อุปนายก สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมคลองข่อย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย