Skip to content

เยี่ยมชมแผนกฝึกวิชาชีพและการดำเนินงานบ่อบำบัดน้ำเสียเรือนจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นางสาวจำปา ไขแสง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร เพื่อเยี่ยมแผนกฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง มีการฝึกนวดแผนไทย ทำอาหาร เย็บผ้า เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เตรียมพร้อมคืนคนดีกลับคืนสังคม หลังการพ้นโทษ พร้อมเยี่ยมชมการใช้บ่อบำบัดน้ำเสียเรือนจำจังหวัดสกลนคร และการดำเนินงาน การใช้สาร EM สารกำจัดกลิ่น ปรับสภาพน้ำ ลดกลิ่นเน่าเหม็น ป้องกันมลภาวะเป็นพิษในชุมชนบ้านคำสะอาด ซึ่งหลังจากใช้สาร EM ดังกล่าวปรากฏว่าสภาพน้ำดีขึ้น ไม่ส่งกลิ่นเหม็น

ติดต่อสอบถาม