ประชุมหารือปรับปรุงถนนทางเชื่อมระหว่างตำบล อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
นายฉลอง สุวรรณโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยสำนักช่าง ลงพื้นที่อำเภอภูพาน โดยมี ส.อบจ.สุวัฒน์ มีบุตร และ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอภูพาน ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาถนนลูกรัง ทางเชื่อมระหว่างตำบล เพื่อให้พี่น้องประชาชนอำเภอภูพาน ใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร