พิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565

วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
นายสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2565 ณ ศาลจังหวัดสกลนคร